Logo: SensoByg, link til forsidenLogo: SensoByg, link til forsiden
SensoByg
 Netgroup Netgroup  In English In English   Udskriv Udskriv  Søg Søg
Du er her: SensoByg 

SensoByg

Dette dokument ligger i vores arkiv. Bemærk venligst, at dokumentet kan indholde informationer, der ikke længere er aktuelle.

F1 Systemarkitektur (inklusiv ph.d. projekt)
Projektleder: Peter Andersen, Alexandra
Formål: At udvikle en netværks/software-arkitektur, som dels på bedste vis understøtter de beskrevne scenarier og de afledte krav, dels skalerer til generelle sensor-baserede overvågningssystemer til byggebranchen.
Resultater: En state-of-the-art netværks og softwarearkitektur fra sensorer over databaser til interfaces til andre systemer, som er implementeret i et generisk SensoByg framework.

F2 Beslutningsstøttesystem
Projektleder: Claus V. Nielsen, Teknologisk Institut, Beton
Formål: At udvikle et generelt beslutningsstøttesystem med en platform, der kan tilpasses specifikke brugssituationer. At tilpasse det generelle beslutningsstøttesystem til de fire demonstratorer og implementere det tilpassede system i demonstratorerne.
Resultater: Et generelt beslutningsstøttesystem på en platform baseret på input fra de trådløse sensorsystemer og output til fx GSM-telefoner, logistik- og forvaltningssystemer. Tilpasning og implementering af beslutningsstøttesystemet i de fire demonstratorer. Datainput fra sensor - Beslutningsstøtte

F3 Indkapsling og indlejring
Projektleder: Henrik E. Sørensen, Teknologisk Institut, Beton
Formål: At udvikle et antal metoder til indkapsling og indlejring af sensorer i byggematerialer, bygninger og store konstruktioner både i produktionsfasen og ved eftermontering. At fastlægge hvor og hvordan sensorerne skal placeres, så de giver den ønskede information. At sikre, at antallet af sensordefekter i brugsperioden bliver så lavt som muligt.
Resultater: Dokumentation af forskellige indkapslingsprincippers egnethed til anvendelse i beton, hvoraf – mindst et princip viser tilfredsstillende egenskaber. Forslag til hvor og hvor mange sensorer som skal indlejres i forbindelse med bestemmelse af modenhed i betonelementer, bestemmelse af relativ fugt i betongulve og -vægge, overvågning af store konstruktioner, samt overvågning af bygninger.

Computer til opsamling af data

F4 Trådløs sensor
Projektleder: Lars Lading, Teknologisk Institut, Mikroteknologi
Formål: At udvikle og implementere sensorer, som kan indlejres og som muliggør trådløs overførsel af sensorsignaler.
Resultater: Demonstration af indlejrede fugt og temperatur sensorer.  Metoder til analyse af performance og metoder til syntetisering af sensorer ud fra krav vedrørende følsomhed, responstid, og passiv (dvs. uden batteri til sensoren) afløsningsrækkevidde.

Trådløs sensor

F5 Kobling og interaktion
Projektleder: Lars Lading, Teknologisk Institut, Mikroteknologi
Formål: At undersøge bølgeudbredelse og vekselvirkning med henblik på at identificere frekvensområder og node-struktur, som sikrer en pålidelig kommunikation under hensyntagen til egenskaberne for de strukturer, hvori sensorerne skal indlejres.
Resultater: Model for bølgeudbredelse fx i en armeret betonkonstruktion under hensyntagen til diffraktion, refleksion og dæmpning. Udvikling af særlige antenner baseret på en kunstig mikrostrukturering. Bestemmelse af koblingseffektivitet for udvalgte systemer i relation til givne systemparametre. Redegørelse for dynamisk ”arbejdsdeling” mellem nodes.

D1 Fugt i boliger
Fugt i boligerProjektleder: Torben V. Rasmussen, SBi, Aalborg Universitet
Formål: At udvikle og demonstrere fordele ved et overvågningssystem baseret på passive, trådløse sensorer, der kan registrere fugtindholdet i boliger og andre bygninger og give alarm, når der opstår uhensigtsmæssige forhold som fx risiko for vækst af skimmelsvampe. Overvågningssystemet skal kunne finde anvendelse i både eksisterende byggeri og i forbindelse med nybyggeri.
Resultater: Delprojektet vil udvikle og demonstrere anvendelse af nye prisbillige systemer til fugtovervågning i boliger.

D2 Målinger i store konstruktioner
Projektleder:
Asger Knudsen, Rambøll
Formål: Ved hjælp af trådløse sensorer at etablere en simpel og effektiv overvågning af fugtindtrængning i store fugtbelastede konstruktioner for derved at gøre det muligt at planlægge drift og vedligeholdelse af disse konstruktioner optimalt ud fra et teknisk, økonomisk og trafikalt synspunkt.
Resultater: Sensorbaserede prototypeløsninger til måling af fugtindtrængning under membraner i betonbroer og fugtindtrængning under ubeskyttet beton afprøvet i fuld skala, samt anvendelse af beslutningsstøttesystem til bearbejdning af sensordata og overførsel af relevante observationer til forvaltningssystem.

Femern Bro

D3 Modenhed af betonelementer
Modenhed af betonelementerProjektleder: Pernille Nyegaard, Teknologisk Institut, Beton
Formål: At udvikle et overvågningssystem baseret på trådløse sensorer, der kan registrere temperatur i betonelementer i forbindelse med produktionen af disse, således at elementernes modenhed beregnes automatisk. Modenhedsovervågningen søges kombineret med RFID-teknologi, således at hvert enkelt betonelement får en unik identitetskode.
Resultater: Sensorbaserede prototypeløsninger til måling af modenhed i huldæk- og letbetonelementer afprøvet i fuld skala, samt anvendelse af sensorernes individuelle identifikationsnummer til lagerstyring.

D4 Fugt i byggefasen
Fugt i byggefasenProjektleder:
 Ane Mette Kjeldsen, Teknologisk Institut, Beton
Formål: At udvikle et overvågningssystem baseret på prisbillige, passive og trådløse fugtsensorer, som kan anvendes ved udstøbning af betongulve og andre konstruktionsdele af beton samt til eftermontering på disse konstruktionstyper.
Resultater: Et trådløst koncept for fugtregistreringer på byggepladsen. Herunder et beslutningsstøttesystem som kan anvendes på byggeprojekter af de udførende og tilsynet. Metoder til indstøbning og eftermontering.

SensoByg Framework
Projektleder: Peter Andersen, Alexandra
Formål: At samle og koordinere resultaterne fra de fem forskningsprojekter og de fire demonstratorer samt udvikle en forretningsmodel for kommercialisering af teknologien i byggebranchen og andre relaterede brancher. Resultaterne samles til et generisk framework for fremtidige anvendelser af de udviklede teknologier.
Resultater: SensoByg framework med generiske resultater og et koncept for fremtidige anvendelser. Forretningsmodel for kommercialiserning af de udviklede teknologier.