Logo: SensoByg, link til forsidenLogo: SensoByg, link til forsiden
SensoByg
 Netgroup Netgroup  In English In English   Udskriv Udskriv  Søg Søg
Du er her: SensoByg > Udtørring af gulve og vægge

Udtørring af gulve og vægge

Dette dokument ligger i vores arkiv. Bemærk venligst, at dokumentet kan indholde informationer, der ikke længere er aktuelle.

Tørt nok? Ny nem metode til at planlægge og monitorere udtørring af beton

Indstøbte sensorer i betongulve og –vægge viser fugtighed og temperatur. Resultaterne kan benyttes som ”her og nu” værdier til at vurdere hvornår betonen er klar til at lægge trægulve, linoleum mm på eller sætte filt på væggene. Visionen er at man bruge et program til at planlægge udtørringsforløbet så tidsplanen kan overholdes.

Beskrivelse
Ved at indstøbe trådløse sensorer i betongulve eller letbetonvægge kan man monitorere fugtighed (og temperatur) og dermed vide hvornår betonens indhold af fugt er lavt nok til at man kan begynde videre­behandlingen, f.eks. opsætte filt på vægge eller lægge trægulve. Hvis man ønsker at planlægge og monitorere udtørringsforløbet kan man benytte et i projektet program (er pt på et foreløbigt stadie og ikke offentligt tilgængeligt), hvor man kan ændre udtørringsbetingelserne og dermed forudsige tørretiden ved forskellige scenarier. Hvis udtørrings­perioden er længere end angivet i tidsplanen, kan entreprenøren nå at sætte ind med yderligere udtørring, således at tidsplanen kan overholdes.

Der er lavet forsøg med 2 byggerier hvor sensorer er indstøbt i betongulve og letbetonvægge. Der er løbende indsamlet værdier fra sensorerne og desuden er der lavet sammenlignende undersøgelser mellem sensorernes visninger og en mere traditionel målemetode. Disse værdier og tilhørende registrerede udtørringsbetingelser vil blive benyttet til at verificere planlægningsprogrammets beregnede udtørringsforløb ud fra start-data.

Fugt i byggefasen

Resultater

  • Foreløbige tests af programmet til planlægning af udtørringsforløbet viser lovende resultater.
  • Det er vigtigt at sensorernes målepunkter placeres korrekt, så resultaterne kan sammenlignes med acceptkravene.
  • Armering og andre metaldele kan forstyrre modtagelsen af signalerne fra sensorerne.
  • Med sensorernes og modtagernes nuværende udformning er det vigtigt at være opmærksom på at anvende et antal sensorer ”på den sikre side”, da det ikke altid er alle sensorer, der modtages data fra.

Kontaktperson
Pernille Nyegaard, Teknologisk Institut
Direkte telefon +45 7220 2156
E-mail: pny@teknologisk.dk